Seminare & Termine 2019

29./30.06.2019: Stefan Christ, 5. Dan, Villach: Kizuna Aikido Dojo

29.06.2019: Sommerfest, Kizuna Aikido Dojo

09.-12.08.2019: Endo Seishiro Shihan, 8. Dan, Saku Summer Seminar

14.09.2019: Trendsporttag, Stadt Villach

September: Bokken mit Thomas im Kizuna Aikido Dojo

04.-06.10.2019: Ariga Kaname, 6. Dan, Budapest

11.-13.10.2019: Endo Seishiro Shihan, 8. Dan, Rom, Italien

29.11.-01.12.2019: Endo Seishiro Shihan, 8. Dan, Wien

Dezember: Aikidoseminar mit Andrea im Kizuna Aikido Dojo