Seminare & Termine 2020

08.-12.08.2020: Endo Seishiro Shihan, Saku, Japan

19.09.2020: Trendsporttag Villach

27.-29.11.2020: Endo Seishiro Shihan, Wien